xây dựng 6688

Xây nhà nuôi yến

kiên cố 8686

Xây nhà yến kiên cố

tiền chế 123

Xây nhà yến tiền chế

nhà ở yến 5656

Nhà ở kết hợp nuôi yến