Hình dạng và kích thước của ngôi nhà chim yến

Hình dạng và kích thước của ngôi nhà chim yến

Hình dạng và kích thước của ngôi nhà phải ước tính như sau: 

Theo chiều rộng của sân

Nếu sân rộng hơn,  ta sẽ đơn giản hơn trong việc quyết định chiều rộng lý tưởng đối với ngôi nhà đạt năng suất cao nhất.  Để đạt khả năng sản xuất tổ yến tối ưu. Phải có ít nhất 6 mét vuông (để đạt 1kg tổ yến). Kích thước tối ưu là 4x8m, trong đó bao gồm phòng bay dạo và một phòng khác để làm tổ. Kích thước mỗi vòng là 4x4m. Kích thước này hiện nay không hiệu quả,  vì phòng di chuyển thường bị chiếm giữ bởi những con chim én. Trong khi phòng khác bên cạnh nó sẽ chỉ được sử dụng bởi chim én.

Vì vậy,  chim yến chỉ chiếm hữu một phần nhỏ. Sẽ tốt hơn nếu kích thước phòng lớn hơn 4x8m. Sau đó sẽ có nhiều phòng có sẵn hơn cho chim yến, nhưng không thích hợp cho chim én.

Một ngôi nhà chim yến lý tưởng phải có phòng di chuyển. Và nếu chỉ có một khoản sân hạn chế, vấn đề kích thước có thể được giải quyết bằng việc thực hiện một dạng tầng gác.  Ngôi nhà chim yến sẽ được áp dụng tốt hơn trong khu vực nhà có tầng gác. Vì chim yến trong khu vực được sử dụng để các đường bay cao.

Các loại sân của ngôi nhà yến

 1.  Sân không giới hạn ngôi nhà có thể đạt được bất kỳ vị trí nào miễn là kích thước tối thiểu cùng phòng di chuyển là 4x4m và kích thước tối thiểu của tòa nhà là 4x8m,  hoặc một bội số của khu vực này.
 1.  Có đủ sân cho một ngôi nhà với kích thước tối thiểu của một phòng di chuyển  là 4x4m. Quá trình đặt ngôi nhà trên phải phù hợp với đường bay và môi trường.
 2.  Có một ít khu vực trong sân để sử dụng cho phòng di chuyển.
 3.  Việc xây dựng kiếm tất cả các phần của sân, vì vậy . phòng di chuyển phải được đặt trên ngôi nhà.  Trong trường hợp này, mảnh đất bao quanh không thuộc về người sở hữu. 

Kích thước lý tưởng của phòng bay dạo trong ngôi nhà chim yến

Phòng bay dạo

 • Tối thiểu 4×4 m.
 •  Tránh bất kỳ cột chủ hai bậc cản trở nào bên trong phòng.
 •  kích thước tốt hơn,  phòng tốt hơn. Ánh sáng vẫn  phải được kiểm soát một cách chính xác để thu hút Chim yến làm tổ ở đó. 

Phòng làm tổ

 • Tối thiểu 4×4 m.
 • Tránh bất kỳ cột Trụ hay vật cản nào bên trong để đường bay không bị xáo trộn.
 • Nếu kích thước là 1 số của 4x4m,  tốt hơn nên sử dụng hệ thống phân chia phòng.
 •  Nếu kích thước nhỏ hơn 4x  m,  các lỗ thông phòng phải được tính toán một cách chính xác.

hệ thống nhà mỡ

 • Lớn hơn 4x4m,  lý tưởng là một bội số của 4x4m.
 • Tốt hơn nên sử dụng những phân chia chính bên trong phòng. Để ngăn ánh sáng, gió và để tránh những phần chính của căn phòng không được sở hữu bởi chim yến.
 •  Tránh bất kỳ bằng cản 2 cột trụ nào để được 3 được trống.

Xem thêm: xây nhà yến tiền chế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0395 272727